350-352 Nguyễn Hữu Thọ, TP. Đà Nẵng
  • 0964.272.828

Xe Máy Điện

Pega Aura +

15,200,000 16,900,000
Giảm: tặng mũ bảo hiểm+ 200000đ Off
(1615)

Hàng hóa chất lượng, chính hãng 100%. Cam kết bồi thường gấp 2 lần nếu phát hiện hàng không chính hãng.

XMEN+

15,400,000 16,900,000
Giảm: tặng mũ bảo hiểm+ 200000đ Off
(1563)

Hàng hóa chất lượng, chính hãng 100%. Cam kết bồi thường gấp 2 lần nếu phát hiện hàng không chính hãng.

VESPA LX 150

14,900,000 16,900,000
Giảm: Off
(1567)

Hàng hóa chất lượng, chính hãng 100%. Cam kết bồi thường gấp 2 lần nếu phát hiện hàng không chính hãng.

VESPA SUNFAT

10,500,000 13,900,000
Giảm: tặng mũ bảo hiểm+ 200000đ Off
(1573)

Hàng hóa chất lượng, chính hãng 100%. Cam kết bồi thường gấp 2 lần nếu phát hiện hàng không chính hãng.

JEEK

14,500,000 16,900,000
Giảm: tặng mũ bảo hiểm+ 200000đ Off
(1566)

Hàng hóa chất lượng, chính hãng 100%. Cam kết bồi thường gấp 2 lần nếu phát hiện hàng không chính hãng.

VESPA VIOLET

11,000,000 14,000,000
Giảm: tặng mũ bảo hiểm+ 200000đ Off
(1559)

Hàng hóa chất lượng, chính hãng 100%. Cam kết bồi thường gấp 2 lần nếu phát hiện hàng không chính hãng.

ZINGER COLOR 2

9,900,000 11,000,000
Giảm: tặng mũ bảo hiểm Off
(1558)

Hàng hóa chất lượng, chính hãng 100%. Cam kết bồi thường gấp 2 lần nếu phát hiện hàng không chính hãng.

vespa canely

15,900,000 17,900,000
Giảm: tặng mũ bảo hiểm Off
(1558)

Hàng hóa chất lượng, chính hãng 100%. Cam kết bồi thường gấp 2 lần nếu phát hiện hàng không chính hãng.

xmen suzika

10,900,000 14,000,000
Giảm: tặng mũ bảo hiểm Off
(1556)

Hàng hóa chất lượng, chính hãng 100%. Cam kết bồi thường gấp 2 lần nếu phát hiện hàng không chính hãng.

crazy bull 1

9,900,000 14,000,000
Giảm: tặng mũ bảo hiểm Off
(1555)

Hàng hóa chất lượng, chính hãng 100%. Cam kết bồi thường gấp 2 lần nếu phát hiện hàng không chính hãng.

hkbike maxxer

9,900,000 15,900,000
Giảm: tặng mũ bảo hiểm+ 200000đ Off
(1553)

Hàng hóa chất lượng, chính hãng 100%. Cam kết bồi thường gấp 2 lần nếu phát hiện hàng không chính hãng.

z3 ecobike 5 bình

8,600,000 14,000,000
Giảm: tặng mũ bảo hiểm+ 200000đ Off
(1551)

Hàng hóa chất lượng, chính hãng 100%. Cam kết bồi thường gấp 2 lần nếu phát hiện hàng không chính hãng.

xe điện tại đà nẵng


0964 272 828